Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu zlokalizowane jest w  dzielnicy Kolonia Gosławica. Przy przedszkolu mieści się duży ogród wyposażony w stały sprzęt ogrodowy, spełniający wymogi bezpieczeństwa, dostosowany do wzrostu i wagi dzieci w wieku przedszkolnym. 
Dzieci mają do dyspozycji przenośne zabawki ogrodowe ( koniki, zjeżdżalnie, bramki, parasole, stoliki, itp.). Na terenie ogrodu została zbudowana „Zielona sala", w której prowadzone są zajęcia dydaktyczne w pogodne dni oraz organizowane są festyny i imprezy okolicznościowe. 


  W ogrodzie przedszkolnym organizowane są zajęcia ruchowe, zabawy sportowe z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego oraz przyrządów do zajęć gimnastycznych.

Sale dydaktyczne wyposażone są w ergonomiczne, kolorowe i estetyczne meble wykonane na zamówienie. W salach zorganizowano kąciki zabaw ( plastyczne, konstrukcyjne, przyrodnicze, muzyczne, czytelnicze, montessoriańskie), które umożliwiają dzieciom swobodny wybór zabaw, swobodny dostęp do materiałów, zabawek. Dzieci mogą dowolnie eksperymentować i rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
Oddziały przedszkola:
l grupa - 3 latki /23 dzieci/ 
II grupa- 4 latki /23 dzieci/ 
III grupa- 4-5 latki /23 dzieci/ 
IV grupa- 5 latki /22 dzieci/ 
V grupa - 6 latki /20 dzieci/ 
VI grupa- 4-5-6 latki /21 dzieci/
Kadra pedagogiczna Przedszkola:

 • 11 nauczycieli dyplomowanych,
 • 1 nauczyciel mianowany,
 • 1 nauczyciel kontraktowy.

Pracę dydaktyczno-wychowawczą prowadzimy w oparciu o program „KU DZIECKU" – program wychowania przedszkolnego B. Bilewicz – Kuźnia,
T. Parczewska (ISBN 978-83-7409-949-3)  oraz o programy własne nauczycieli wspomagające rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.
Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia współczesnej pedagogiki i psychologii,elementy metody M. Montessori, Kinezjologii Edukacyjnej, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Batii Strauss, pedagogiki zabawy, metody aktywizujące i twórcze. Każde dziecko traktujemy podmiotowo. 
Dokładamy wszelkich starań, aby dobrze poznać naszych wychowanków i zaspokajać ich potrzeby, tak, aby w naszym przedszkolu czuły się bezpieczne, kochane i szczęśliwe. Osiągnięcia edukacyjne dzieci są monitorowane za pomocą wyspecjalizowanych narzędzi badawczych.
Nasi wychowankowie są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, co potwierdzają badania losów absolwentów, nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz Rodzice.
Dzięki programowi adaptacyjnemu "Przedszkolna szansa na sukces" realizowanemu we współpracy z SP-20 nasze dzieci mają możliwość łagodnego i bezstresowego przejścia na kolejny etap edukacyjny.

 

W przedszkolu organizowane są zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia umuzykalniające (rytmika, śpiew. taniec, nauka gry na instrumentach perkusyjnych. Organizujemy zajęcia literackie, teatralne, gimnastyczne, plastyczne, matematyczne. Przygotowujemy również dzieci do nauki czytania. W naszym przedszkolu został opracowany  i wdrożony projekt "Przygody Okrąglaczka, czyli poznajemy literki" oparty na innowacyjnej metodzie bezpośrednich skojarzeń.

 

Wiele uwagi poświęcamy dzieciom szczególnie uzdolnionym. Organizujemy dla nich zajęcia, podczas których wspieramy rowój ich talentów.

Przedszkole współpracuje między innymi z Publiczną Szkoła Podstawową Nr 20 w Opolu, z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, z nadleśnictwem, oraz z PCK /na terenie przedszkola działa „Klub Wiewiórka"/.
Wykonujemy szereg działań na rzecz ochrony środowiska tj.: segregacja śmieci, zbiórka makulatury i baterii, bierzemy udział w corocznej akcji „Sprzątania Świata", uczestniczymy w corocznej Olimpiadzie Zdrowego Przedszkolaka, wspomagamy zwierzęta ze schroniska.

Wspieramy rozwój talentów naszych dzieci które osiągają sukcesy w konkursach:

 • plastycznych,
 • muzycznych,
 • recytatorskich,
 • origami,

Na terenie przedszkola organizujemy imprezy okolicznościowe tj:

 • Festyn Rodzinny,
 • Andrzejki,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Dzień Babci i Dziadka.

Prowadzimy "domową kuchnię", która oferuje dzieciom właściwie zbilansowane i smaczne posiłki, w tym:

 • pierożki, makarony,
 • ciasta i inne wypieki,
 • desery.

W celu ułatwienia dzieciom adaptacji do przedszkola został opracowany program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich. Rodzice mają możliwość uczestnictwa wraz z dzieckiem w zajęciach organizowanych przez nauczyciela najmłodszej grupy wiekowej.

Przedszkole zatrudnia doświadczonego psychologa dziecięcego. Pani psycholog wspomaga rodziców i nauczycieli i w pracy dydaktyczno-wychowawczej, prowadzi obserwację dzieci, konsultacje indywidualne dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci.

W czerwcu każdego roku na terenie przedszkola odbywają się spotkania adaptacyjne dla dzieci po raz pierwszy przyjętych do przedszkola.

Praca dydaktyczna w naszym przedszkolu jest ukierunkowana na wszechstornny rozwój dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju intelektualnego i talentów dziecka. W pracy dydaktyczno-wychwawczej stosujemy metody aktywizujące i kreatywne.
Od lat realizujemy autorskie programy wspomagania intelektualnego i emocjonalnego dziecka.Objęliśmy bezpłatnym nauczaniem języka angielskiego wszystkie dzieci. W lutym 2012 roku został wprowadzony jeden z najlepszych europejskich programów edukacyjnych „Klucz do uczenia się”. Nasi wychowankowie uzyskują zaszczytne czołowe miejsca w licznych konkursach artystycznych i sportowych, a przede wszystkim są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.

W 2005r. otrzymaliśmy Certyfikat Jakości "Partnerskie Przedszkole", przyznany na lata 2005-2010. W 2012 przeprowadziliśmy recertyfikację programu.

Wysoką jakość naszej pracy w 2011 roku potwierdziły wyniki badań naukowych przeprowadzone przez Politechnikę Opolską, które cyt. „wskazują na ogólnie wysoki poziom rozwoju poznawczego dzieci, w tym szczególnie wysokie, zdecydowanie ponadprzeciętne wyniki, które dzieci osiągnęły pod względem inteligencji i kreatywności”.


W sierpniu 2013r. została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Wyniki ewaluacji potwierdziły najwyższy poziom spełniania wymagań w obszarze: Efekty w wymaganiach:
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności
Dzieci są aktywne
Respektowane są normy społeczne.
We wszystkich wymaganiach przedszkole uzyskało najwyższą ocenę: A

Opolskie kuratorium

oswiata

Misją Kuratorium Oświaty w Opolu jest realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim.

Zobacz...

800 lat

image001

logoopoleZapraszamy na stronę miasta Opole.

Zobacz...

Biuletyn Informacji Publicznej

logo bip

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu

Informacje o jednostce

Zobacz...

 

.

Copyright © 2014 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu.

Projekt i wykonanie

Do góry