• Określa kierunki na kartce i wykonuje zadanie na kartce w kratkę wg słownej instrukcji
 • Buduje pozytywny wzorzec zachowań w kontaktach społecznych
 • Wie, co znaczy być odpowiedzialnym
 • Zna zapis graficzny głoski "Ł, ł"
 • Dokonuje oceny zachowań pozytywnych i negatywnych
 • Czuje odpowiedzialność za przyjęte zobowiązania
 • Utrwala znajomość nazw miesięcy
 • Doskonali umiejętność porównywania i określania długości i szerokości przedmiotów
 • Utrwala pojęcia związane z czasem
 • Rozpoznaje przedstawione na zdjęciach ptaki przylatujące do nas wiosną
 • Rozumie dlaczego ptaki migrują w określonych porach roku
 • Zna nazwy i wygląd pierwszych wiosennych kwiatów
 • Wymienia zwierzęta zapadające w sen zimowy i budzące się wiosną
 • Zna zapis graficzny głoski "S, s"
 • Rozwiązuje rebusy słowno-obrazkowe
 • Zna zapis cyfry 10 
 • Rozwiązuje zadania tekstowe (dodawanie i odejmowanie w zakresie 10)
 
 • Zna obraz graficzny głoski "P, p"
 • Klasyfikuje zwierzęta odpowiednio do środowiska, w którym żyją
 • Czyta z pomocą lub samodzielnie wyrazy typu: oko, osa, tama, las itp.
 • Rozumie konieczność chronienia zwierząt i respektowania ich praw
 • Zna obowiązki związane z opieką nad zwierzętami domowymi
 • Wie, że biorąc pod opiekę zwierzę, bierzemy za nie odpowiedzialność
 • Prawidłowo przelicza w zakresie 9 i przyporządkowuje właściwą cyfrę
 • Wymienia we właściwej kolejności dni tygodnia
 • Zna zapis graficzny cyfry 0
 • Zna różne rodzaje dzieł malarskich i rzeźb
 • Zna zapis graficzny głoski "J, j" i czyta sylaby, w których ona występuje
 • Doskonali umiejętność wyodrębniania pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie
 • Odgrywa scenki teatralne z wykorzystaniem kukiełek
 • Uważnie słucha utworów literackich
 • Zna zapis graficzny cyfry 0
 • Rozwiązuje zadania tekstowe licząc w pamięci lub za pomocą liczmanów
 • Zna obraz graficzny głoski "G, g" i wyodrębnia ją w wyrazach
 • Zna etapy powstawania książki
 • Docenia znaczenie słuchania bajek i wierszy
 • Potrafi opowiedzieć treść ulubionej baśni lub bajki
 • Układa rytm z 4 elementów
 • Doskonali umiejętność porównywania, nazywania i różnicowania wielkości przedmiotów
 • Orientuje się na kartce papieru - wskazuje i opisuje położenie elementów
 • Zna zapis cyfrowy liczby 9

Opolskie kuratorium

oswiata

Misją Kuratorium Oświaty w Opolu jest realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim.

Zobacz...

800 lat

image001

logoopoleZapraszamy na stronę miasta Opole.

Zobacz...

Biuletyn Informacji Publicznej

logo bip

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu

Informacje o jednostce

Zobacz...

 

.

Copyright © 2014 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu.

Projekt i wykonanie

Do góry