Dziecko:

 • Wzmacnia więzi emocjonalne z rodziną
 • Zna swoją rolę w rodzinie oraz sumiennie wypełnia obowiązki domowe
 • Interesuje się pracą zawodową rodziców
 • Wzbogaca swój czynny słownik pojęć związanych z zawodami
 • Zna zasady bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym.
 • Zna zapis graficzny litery „L”, „l”
 • Czyta sylaby z poznaną literą,

Dziecko:

 • Kształtuje postawę społeczną zgodną z uniwersalnymi wartościami, takimi jak uczciwość, prawdomówność, szacunek
 • Buduje w grupie atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu
 • Rozpoznaje, nazywa i okazuje uczucia
 • Zna skutki nieprawidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości
 • Przestrzega reguł gry i wzmacnia odporność emocjonalną w sytuacji przegranej
 • Zna zapis graficzny litery „W”, „w”
 • Czyta sylaby z poznaną literą,

Dziecko:

 • Zna różne gatunki muzyki – od klasycznej po współczesną i instrumenty muzyczne
 • Rozwija twórczą wyobraźnię muzyczną podczas improwizacji rytmicznych
 • Rozwija umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych oraz kształci poczucie rytmu
 • Zna zapis graficzny litery „D”, „d”
 • Czyta sylaby z poznaną literą,
 • Rozróżnia i prawidłowo określa kierunki prawo – lewo

Dziecko:

 • Zna  rośliny i zwierzęta łąkowe
 • Kształtuje empatyczny stosunek do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia
 • Prowadzi obserwacje przyrodnicze
 • Zna wartość pobytu na świeżym powietrzu i przyjemnością obcowania z naturą
 • Zna zapis graficzny litery „B”, „b”
 • Czyta sylaby z poznaną literą,
 • Posługuje się znakami matematycznymi: +; -; =

Dziecko:

 • Wzbudza pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości
 • Dostarcza pozytywne wzorce zachowań w sytuacjach trudnych
 • Wie, że każdy ma prawo do popełniania błędów, szczególnie podczas nabywania nowych umiejętności
 • Kształtuje myślenie przyczynowo – skutkowe w celu przewidywania skutków własnych działań
 • Budzi uczucie zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej

Opolskie kuratorium

oswiata

Misją Kuratorium Oświaty w Opolu jest realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim.

Zobacz...

800 lat

image001

logoopoleZapraszamy na stronę miasta Opole.

Zobacz...

Biuletyn Informacji Publicznej

logo bip

Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu

Informacje o jednostce

Zobacz...

 

.

Copyright © 2014 Przedszkole Publiczne Nr 20 w Opolu.

Projekt i wykonanie

Do góry